Количка

Условия на промоция "Нова година-нов сън"

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0700 11 117

на интернет страницата на isleep: www.isleep.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 02.01.2020 г. и продължава до 31.01.2020 г. включително.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

-300 лв. отстъпка oт общата цена на двоен матрак Galaxy + 2 броя аксесоари

-150 лв. отстъпка от общата цена на единичен матрак Galaxy + 1 брой аксесоар

-250 лв. отстъпка oт общата цена на двоен матрак VitalCare, Memory Silver, Silver Plus, Cosmopolitan, Trinity + 2 броя аксесоари

-125 лв. отстъпка oт общата цена на единичен матрак VitalCare, Memory Silver, Silver Plus, Cosmopolitan, Trinity + 1 брой аксесоар

-150 лв. отстъпка  oт общата цена на двоен матрак DuoSense, Bodyrest, Memory Relax, Memory Spring или Cool Comfort + 2 броя аксесоари

-75 лв. отстъпка oт общата цена на единичен матрак DuoSense, Bodyrest, Memory Relax, Memory Spring или Cool Comfort + 1 брой аксесоар

Промоцията не включва бебешки матрак Baby Puzzle.

Аксесоари за сън включват:

-възглавници: CoolComfort, Vitalcare, Memogel и Maxima

-подматрачни рамки: Easy Fix White, Easy Fix Black

-протектор: Natura Eucalypt

Отстъпките по настоящата промоция не могат да се комбинират с други оферти и отстъпки и важат до изчерпване на количествата.

Отстъпката се прилага върху общата сума на поръчката.

Препоръчителни цени с включен ДДС.

Единичните размери на матраци са с до 120 см ширина. Двойните размери матраци започват от 121 см ширина.


5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.