Количка

Общи условия за участие в isleep CLUB

Общи условия за участие в isleep CLUB

 1. Настоящите Условия регламентират правилата за участие в програма за лоялни клиенти isleep CLUB (“Клуба”), функциониращ на уебсайт isleep.bg (Сайта). Организатор на Клуба е Матракс АД със ЕИК 206648430 и седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 111, ет. 2, офис 2 (Матракс).
 2. Клубът дава възможност на регистрираните членове да ползват отстъпки от продажната цена при покупка на продукти в партньорската мрежа на Матракс на територията на Република България, да участват в различни маркетингови кампании, игри и томболи или да се възползват от ексклузивни условия за покупка на стоки и/или услуги от партньори на Матракс.
 3. Информация за актуалните оферти, тяхната валидност и условия Матракс публикува на magniflex.bg.
 4. Участник в Клуба (“Участник”) може да бъде само пълнолетно физическо лице.
 5. Участникът е необходимо да извърши регистрация за индивидуален потребителски профил през страницата https://isleep.bg/index.php?route=account/register, попълвайки регистрационна форма и предоставяйки данните, отбелязани със звездичка като задължителни.
 6. Данните, предоставени през формата за регистрация, следва да са актуални, пълни и верни. Матракс не носи отговорност за предоставяне на неверни данни и произтичащата от това невъзможност за използване на преференциални оферти и предимства.
 7. Членството в Клуба е под формата на електронен индивидуален профил на Сайта.
 8. Членството в Клуба се активира автоматично след извършване на регистрация на посочената в т. 5 страница.
 9. Всеки Участник може да прекрати членството си в Клуба чрез заявка за изтриване на данните му на сайта, налична в личния му профил, или чрез имейл на office@matrax.bg
 10. Матракс има право да прекрати членството в Клуба на участници, оттеглили съгласието за обработване на лични данни, което е задължително за регистрация в Клуба, поради невъзможност да предостави персонализирани преференциални условия на Участника.
 11. Прекратяване на членството в Клуба не възпрепятства Участникът да осъществи нова регистрация.
 12. Участниците имат достъп до своя индивидуален профил през страница https:/isleep.bg/index.php?route=account/login
 13. В своя профил Участниците могат да получат достъп до преференциални оферти, да актуализират своите лични данни, да променят паролата си за достъп до профила, да дадат или оттеглят своето съгласие за получаването на информационни бюлетини от Матракс, както и да заявят изтриването на профила и личните данни от сайта. 
 14. Всички преференциални оферти, ваучери и отстъпки, достъпни за Участниците на Клуба в техния профил, са валидни за търговската мрежа от партньори на Матракс в България, включително онлайн магазини.
 15. Матракс не носи отговорност, ако Участник не може да се възползва от предимствата на Клуба поради технически причини (техническа неизправност, форсмажор, др.)
 16. Матракс има право да променя настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от деня на публикуването им на isleep.bg. 
 17. Настоящите общи условия са публикувани на isleep.bg. Последна актуализация на 28.02.2022 г.