1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0700 11 117

на интернет страницата на iSleep: www.isleep.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

2.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 20.06.2019г. и продължава до 19.07.2019г. включително.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4.УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Матракс ЕООД обявява намалени препоръчани цени с ДДС за матрак Cool Comfort.

Потребителите следва да се регистрират със своя имейл адрес и да се съгласят на условията в страницата https://isleep.bg/coolcomfort-promo-voucher На своя имейл адрес ще получат ваучер (уникален промокод) за отстъпка за -160 лв. за двоен размер или -80лв. за единичен размер на матрак Cool Comfort.

Промоцията важи само за матрак Cool Comfort и не се комбинира с други активни промоции.

Единичният размер на матраци iSleep е с ширина до 120 см, включително. За покупката на един матрак не може да бъде използван повече от един ваучер.