Количка

Комбо оферта с Easy Roll


1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0700 11 117

на интернет страницата на isleep: www.isleep.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.11.2020 г. и продължава до 30.11.2020 г. включително.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията дава право на всяко лице да закупи матрак Body Rest или DuoSense в комбинация с подматрачна рамка Easy Roll на промоционална цена в комплект.

Матраци, участващи в промоционалния механизъм, са както следва:

1. DuoSense

2. Body Rest

За двойни размери матраци се получават две единични рамки.
Леглото рябва да осигурява опора на рамката по двете ѝ дължини.
Рамката не може да се съчетава с други модели и размери матраци.
Рамката не се предлага като самостоятелен артикул.
Комбо предложението не се комбинира с други промоции и отстъпки.

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.