Сънуват ли животните?


Чудили ли сте се някога дали домашният Ви любимец сънува? Ако да - какво точно вижда?


В миналото, древногръцкият философ Аристотел задава същия въпрос в известния си труд “История на животните”, написана през IV в. Пр.Хр. В по-модерни времена темата занимава невролозите от 1960-те години насам.

Различни проучвания отчитат, че в REM фазата на съня животните могат да правят движения, подобни на тези наяве (например кучетата лаят и скимтят; котките могат да мърдат глава все едно гонят плячка и тн.). Интересен факт е, че активното движение на крайниците насън е най-силно изразено при кученцата.

Докато хората могат да осъзнаят, че сънуват и при необходимост да се събудят и да възстановят усещането си за реалност, не е ясно дали животните осъзнават сънищата. Тъй като сънищата по принцип представляват преработена версия на събития от деня, е възможно да се заключи, че и животните виждат насън неща, които са версия на преживяното наяве.

Не само бозайниците сънуват. Изглежда това е характерно за птиците, които отварят и затварят клюновете си насън, все едно ядат насекоми или чуруликат. Подобно поведение е наблюдавано и при някои видове главоноги (висши мекотели - октоподи, калмари, сепии), които по време на сън се движат, сменят цвета си, изхвърлят мастило и движат очите си в REM фазата на съня.