Заслушай се и iSleep - добър сън с добра кауза!


Матраци и аксесоари за сън isleep продължават успешното си партньорство с фондация „Заслушай се“ и през 2020 година. Екипът на isleep застава зад идеята, че всяко дете има право на равни възможности за развитие и образование. През целия месец януари, 10 лв. от всеки закупен матрак ще бъдат дарени на Академия за глухи деца „Анди и Ая“ и тяхната мисия – качествено образование на глухите деца.

Академията “Анди и Ая” е създадена през 2017 г. с подкрепата на Фондация „Заслушай се“. Нейната основна мисия е да бъде място, където децата да развиват личния си потенциал, да се вдъхновят и развиват и не на последно място - да придобият увереност и самочувствие. Академията се управлява от социалното предприятие Deaf Kids Power Ltd в партньорство с Фондация „Заслушай се“.

Фондацията е създадена през 2014 година и развива активна застъпническа дейност за намирането на иновативни решения за равен достъп до информация и комуникация за глухите хора. Deaf Kids Power Ltd е социално предприятие, създадено през 2017, което се фокусира върху разработването и прилагането на иновативни образователни практики.

Академията прилага иновативни образователни подходи, които развиват комуникативните умения и логическото мислене на децата. Към момента в Академията се обучават близо 35 деца – една част са на индивидуално обучение, а друга част посещават групови занятия. Груповите занятия се провеждат в две възрастови групи – предучилищна (4-6 години) и начален курс (1-4 клас). Най-малкият „ученик“ на Академията е едва на година и половина, а най-големият – на 17 години.

Цялата сума, събрана чрез продажбата на матраци isleep през януари, ще бъде използвана целево в развитието на Академията – привличане на допълнителни специалисти, повишаване на квалификацията на преподавателите, разработване на нови методики за обучение, закупуване на оборудване и помощни средства, разработване на образователни ресурси и материали.