Количка

МЕСЕЧНА ПРОМОЦИЯ

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Информация за промоцията може да се получи: на телефон 0700 11 117 на Интернет страницата на isleep www.isleep.bg на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.02.2024 г. и продължава до 29.02.2024 г. включително, или до изчерпване на количествата.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р.България във всички търговски обекти, партньори на Матракс АД.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

По време на промоцията, клиентите, регистрирани в isleep CLUB получават персонален промокод за отстъпка от цената на определени модели матраци. Отстъпките са както следва:

● 200 лв.отстъпка за двоен размер и 100 лв за единичен размер матрак Supreme
● 150 лв.отстъпка за двоен размер и 75 лв за единичен размер матраци VitalCare и Infinity
● 100 лв.отстъпка за двоен размер и 50 лв за единичен размер матрак Cool Comfort и OrtoRelax
● Топматрак Vitalcare - 10% отстъпка

За да получат промокод, клиентите се регистрират в isleep CLUB на isleep.bg/promo

Ваучерите могат да се използват в цялата партньорска мрежа, както и онлайн. Стойността на ваучера е с включен ДДС.
Отстъпките по ваучерната кампания не могат да се комбинират с други промоции и отстъпки.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички пълнолетни лица, за които са налице условията, описани по-горе.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламни материали и/или на посочения в т.2 сайт. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка. Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на office@matrax.bg, на адрес София, Бул. България 111, етаж 2, или чрез обаждане на тел. 0700 11 117. В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите. Случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.