Количка

Условия на промоцията - cool comfort promo voucher

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0700 11 117

на интернет страницата на isleep: www.isleep.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

2.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 09.09.2019г. и продължава до 08.10.2019г. включително.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4.УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Матракс ЕООД обявява намалени препоръчани цени с ДДС за матрак Cool Comfort.

Потребителите могат да закупят матрак Cool Comfort с 20% отстъпка от обявените в сайта цени.

Промоцията важи само за матрак Cool Comfort.

През промо периодът матрак Vitalcare и матрак Trinity са с 20%. отстъпка от обявените в сайта цени.